Zásahová jednotka

 

Velitel jednotky Jiří Ontl
Zástupce velitele Roman Kolář
Strojník Petr Veliký
Hasič Václav Kolář
Hasič Roman Šrankota
Hasič Josef Zemánek
Hasič Tomáš Midloch
Hasič Josef Trmal
Hasič David Štěpánek