Výbor SDH

 

Starosta Roman Kolář
Náměstek starosty Petr Veliký
Velitel Jiří Ontl
Jednatel Trmal Josef ml.
Hospodář Petr Veliký
Vedoucí mládeže Michaela Šťastná
Referent materiálně technického zabezpečení Václav Kolář ml.
Člen výboru Václav Kolář st.
Člen výboru Ladislav Barták ml.
Člen výboru Miiroslav Hokynář
Předseda revizní komise Trmal Josef st.
Člen RK Miroslav Filippi
Člen RK Roman Ulrich