Výroční valná hromada 2015 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Roman   
Úterý, 01 Březen 2016 06:33

V sobotu dne 20.2.2016 jsme se sešli v naší zbrojnici na VVH roku 2015

Program schůze

Schválení programu zasedání valné hromady.

  Zpráva o činnosti SDH Drahobudice za rok 2015    -starosta Roman Kolář

  Zpráva o hospodaření SDH Drahobudice za rok 2015    -hospodář Petr Veliký

  Zpráva revizní     - předseda revizní komise Josef Trmal

  Zpráva o činnosti mládeže   -vedoucí mládeže Michaela Šťastná

  Poděkování Starosty SDH

  Diskuze.

  Promítání videa za rok 2015

  Závěr.

  Panu Petru Velikému bylo předáno malé ocenění za záchranu lidského života. Tento čin vykonal dne 3.10.2016 tím že v nočních hodinách neváhal skočit do vody pro tonoucí osobu. Jsme rádi že jsou takoví lidé mezi námi.

  Na výroční valnou hromadu se kromě 29 členů našeho sboru dostavili také zastupitelé Obce Drahobudice paní Jarmila Kašparová a pan Vladimír Štěpánek

  za OSH Jiří Veselý

  SDH Červený Hrádek Přemek Veselý a Pavel Hokynář

  za SDH Zibohlavy  se zúčastnila skupina málopijících jejich členů

  Náš sbor má k 31.12.2015 celkem 67 členů

 

LAST_UPDATED2