Jak se stát členem - Mladým Hasičem???
Napsal uživatel Mirek   
Neděle, 31 Březen 2013 16:26

Nábor mladých hasičů DRAHOBUDICE

Chcete Vaše dítě přihlásit do kroužku MH Drahobudice?

Kroužek MH Drahobudice se svými vedoucími stále přijímá nové zájemce o hasičský sport. Vaše děti se naučí základní hasičské dovednosti, budou jezdit na soutěže v požárních útocích, ale také v celostátní soutěži Plamen. Dětí také jezdí na výlety a exkurze.

Jak se stát  členem -  Mladým Hasičem???

 

 

Co proto udělat:

a) můžeš kontaktovat vedoucího MH viz rubrika kontakty a domluvit se na podrobnostech

b) možno přijít přímo na kroužek MH který je každý pátek od 15:00hod. v hasičské zbrojnici.

Čemu se učíme a věnujeme:

Děti se naučí prácovat v kolektivu i samostatně.  Učíme se různé uzle, topografické značky, poskytnout první pomoc, hasební látky, jak a na co je lze použít, používat a rozeznávat hasičský materiál, bezpečnosti před požárem, práce z buzolou, práce v terénu, překonávat různé překážky a jiné.

Účastníme se různých výletů , pořádat letní soutěž požárním útoku . Soutěžíme v celoroční okresní hře Plamen, soutěží v požárním útoku a jiné.

Co kroužek stojí:

Kroužek ročně stojí 150Kč. První rok ještě 20Kč a jednu fotografii. Členský příspěvek 150Kč, je za členství v SH ČMS ve kterém je zahrnuto pojištění každého člena, pro případ jakéhokoliv zranění. 20Kč a fotografie je požadováno na průkaz totožnosti člena SH ČMS.

Věk Mladého Hasiče. :

věku od 6 let do 10 let - mladší družstvo

věku od 11 let do 15 let - starší družstvo

věku od 15 let do 18 let - dorost.

Pokud dítě neví co obsahuje kroužek MH, není povinností se hned přihlašovat, je možnost se pár kroužků zúčastnit jako divák a pak se rozhodnout.  Kroužky mohou navštívit i rodiče dětí , aby si byli jisti jak je s dětmi zacházeno, čeho je po nich žádáno a čemu se učí.